Əsas Qərarlar

Pr.4.2/№43978/09 BATTİSTA İTALİYAYA QARŞI – 2 DEKABR 2014

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2015. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı

MADDƏ 8/№4158/05) QILLAN VƏ QUINTON BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞA QARŞI – 12 YANVAR 2010-CU İL

Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç bir …

Daha ətraflı

MADDƏ 3/6/№22978/05 QAFQEN ALMANİYAYA QARŞI – 1 İYUN 2010-CU İL

© Avropa Şurası/İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının “Hyuman Rayts Trast Fondu”nun dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir (www.coe.int/humanrightstrustfund). O, Məhkəmə üçün məcburi …

Daha ətraflı

№36376/04 KONONOV LATVİYAYA QARŞI – 17 MAY 2010-CU IL

© Avropa Şurası/İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının “Hyuman Rayts Trast Fondu”nun dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir (www.coe.int/humanrightstrustfund). O, Məhkəmə üçün məcburi …

Daha ətraflı

MADDƏ 8/№16428/05 GARDEL FRANSAYA QARŞI – 17 DEKABR 2009-CU IL

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı

(Qəbuledilənlik) №45216/07 JOHANNA APPEL-IRRGANG və BAŞQALARI ALMANİYAYA QARŞI – 6 OKTYABR 2009-CU İL

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı