Əsas Qərarlar

MADDƏ 2 – MEHMET ŞENTÜRK VƏ BEKİR ŞENTÜRK TURKİYƏYƏ QARŞI – 9 APREL 2013-CÜ İL

  İKİNCİ SEKSİYA   MEHMET ŞENTÜRK VƏ BEKİR ŞENTÜRK TURKİYƏYƏ QARŞI (Ərizə no 13423/09) QƏTNAMƏ     STRAZBURQ 9 aprel 2013 Bu qətnamə Konvensiyanın 44-cü …

Daha ətraflı

MADDƏ 8 – NUSRET KAYA VƏ BAŞQALARI TÜRKİYƏYƏ QARŞI – 22 APREL 2014-CÜ İL

  KEÇMİŞ İKİNCİ SEKSİYA   NUSRET KAYA VƏ BAŞQALARI TÜRKİYƏYƏ q. (Ərizə no. 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 və 60915/08)   QƏRAR [Çıxarışlar]   STRAZBURQ 22 …

Daha ətraflı

MADDƏ 5 – PİRUZYAN ERMƏNİSTANA QARŞI – 26 İYUN 2012-Cİ İL

  ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ   PİRUZYAN ERMƏNİSTANA qarşı İŞİ (CASE OF PİRUZYAN v. Armenia) ( 33376/07 saylı ərizə)   QƏRAR [Çıxarışlar]   STRASBURQ 26 iyun 2012 …

Daha ətraflı

MADDƏ 10 – CENGİZ VƏ BAŞQALARI TÜRKİYƏYƏ QARŞI – 1 DEKABR 2015-Cİ İL

  © Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2016. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə …

Daha ətraflı

MADDƏ 6 – COUNS (JONES) VƏ DİGƏRLƏRİ BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞA QARŞI – 14 YANVAR 2014-CÜ İL

  © Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2014. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə …

Daha ətraflı

MADDƏ 6+13 – İLİÇ (ILIĆ) SERBİYAYA QARŞI

  Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi   İKİNCİ SEKSİYA İLİÇ (ILIĆ) SERBİYAYA QARŞI məhkəmə işi (Ərizə Nº 30132/04)     QƏRAR     Strasburq 9 oktyabr …

Daha ətraflı