İllik hesabat

“Medianın hüquqi durumu: Azərbaycan, 2022” – İllik Analiz

Bu Hesabat 2022-ci ildə Azərbaycanda media, jurnalistlərlə əlaqəli baş vermiş insidentlərin monitorinqinə, analizinə əsaslanır. Azərbaycanda il ərzində ümumilikdə 185-dən artıq belə insident qeydə alınıb. İnsindetlərlə …

Daha ətraflı

AİHM-Azərbaycan, 2022: İllik Analiz

Bu analiz Avropa Insan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) 2022-ci ildə Azərbaycanla əlaqəli fəaliyyətləri haqdadır. Analizdə AİHM-in bir il ərzində Azərbaycandan göndərilmiş ərizələr üzrə qəbul etdiyi bütün …

Daha ətraflı

AZƏRBAYCAN: AİHM qərarlarının icrası – Maddə 10

Təqdim etdiyimiz sənəddə AİHM-in Azərbaycanla bağlı Konvensiyanın 10-cu maddəsinin pozuntusunu tanıdığı qərarlarının icra durumu araşdırılıb. Araşdırmalar icra prosesində tərəflərin Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi ilə kommunikasiya …

Daha ətraflı

Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrası, 2021 – hansı ölkə, necə icra edir?

Hazırda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) ümumilikdə 5533 qərarı icrasını gözləyir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nəzarəti altında olan qərarların 4233-ü təkrarlanan, 1300-ü isə aparıcı işlərlə …

Daha ətraflı

AİHM 2021: Azərbaycanla bağlı 36 qərar, 2 milyona yaxın təzminat

©aihmaz.org 2021-ci ildə Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə (AİHM) 425 şikayət göndərilib. Bu göstərici 2020-ci ildə göndərilən ərizələrin sayından (525) azdır. AİHM-in bu gün, yanvarın …

Daha ətraflı

AİHM-Azərbaycan, 2021: İllik Analiz

Bu analiz Avropa Insan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) 2021-ci ildə Azərbaycanla əlaqəli fəaliyyətləri haqdadır. Analizdə AİHM-in bir il ərzində Azərbaycandan göndərilmiş ərizələr üzrə qəbul etdiyi bütün …

Daha ətraflı