Nəşrlər

Konvensiyanın 2-ci və 3-cü maddələri ilə bağlı şikayətlərin araşdırılması (prosdur) qaydası – AİHM bələdçisi

Prosedur pozuntusu Konvensiyanın 2-ci və 3-cü maddəsi ilə bağlı başqa işlərdə olduğu kimi, saxlanma şəraitinə (o cümlədən lazımi tibbi yardımın göstərilməməsinə) dair işlərdə də Məhkəmə …

Daha ətraflı

Müdafiə hüququ, hüquqçu xidmətindən yararlanma imkanı – AİHM bələdçisi

Hüquqşünas xidmətindən yararlana bilmək imkanı / hüquqşünasla təmsil olunmaq hüququ Hüquqşünas köməyindən yararlana bilmək (hüquqşünasla təmsil olunmaq hüququ) ədalətli araşdırma hüququnun ən vacib təminatlarından biridir. …

Daha ətraflı

Müdafiə hüququ, şəxsin özünü müdafiə etməsi – AİHM bələdçisi

Şəxsin hüquqşünasla təmsil olunmadan özü özünü müdafiə etməsi pozuntudurmu? Şəxsin özü özünü müdafiə etməsi Konvensiyaya zidd deyil. Əksinə, 6.3(c) maddə bunu hüquq kimi nəzərdə tutur. …

Daha ətraflı

Müdafiə hüququ, dövlət hesabına hüquqçunun təyin edilməsi – AİHM bələdçisi

Dövlət hesabına hüquqşünas hansı halda təyin olunumalıdır? Hüquqşünasla pulsuz təmsil olunma hüququ mütləq hüquq deyil və müəyyən məhdudiyyətlərə açıqdır. Dövlət hesabına hüquqşünas aşağıdakı iki şərt …

Daha ətraflı

Əsaslandırılmış məhkəmə qərarı öhdəliyi, ümumi müddəalar – AİHM bələdçisi

Əsaslandırılmış məhkəmə qərarı öhdəliyi Ümumi müddəalar Cinayət törətməkdə ittiham olunan şəxsin və mülki işdə tərəf olan şəxsinişə aid bildiyi mülahizələri məhkəməyə təqdim etmək hüququ var …

Daha ətraflı

Müdafiə hüququ, hüquqçu xidmətinin keyfiyyəti – AİHM bələdçisi

Hüquqşünas şəxsə effektiv hüquqi yardım göstərməyibsə bu pozuntudurmu? Konvensiyanın 6.3(c) maddəsində söz “hüquqi müdafiə”dən gedir, sadəcə hüquqşünasın “təyin olunması”ndan deyil. Sadəcə, hüquqşünasın təyin edilməsi effektiv …

Daha ətraflı