Nəşrlər

İNTERNET AZADLIĞI: AZƏRBAYCAN QANUNVERİCİLİYİ VƏ PRAKTİKASI – ANALİZ

Bu araşdırmada spesifik olaraq Azərbaycanda internet azadlıqlarının üç əsas sahəsi, (i) internetə çıxış, (ii) internetdə məzmunu tənzimləyən milli qanunvericiliyin beynəlxalq insan hüquqları standartları ilə müqayisəli …

Daha ətraflı

Ayrı-seçkilik әleyhinә Avropa hüququ – Bələdçi kitab

Ayrı-seçkilik əleyhinə Aİ direktivlərində, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 14-cü Maddəsində və 12 saylı Protokolunda da nəzərdə tutulduğu qaydada, ayrı-seçkilik əleyhinə Avropa hüququ ayrı-seçkiliyi müxtəlif əsaslarla …

Daha ətraflı

Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına dair ingiliscə-azərbaycanca sözlük

Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına dair ingiliscə-azərbaycanca sözlüyü Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə maraqlanan hüquqçular və eləcə də, hüququ mətnlər tərcümə edənlər üçün faydalıdır. Sözlük üçün …

Daha ətraflı

Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ – AİHM bələdçisi

Bu Təlimat praktik hüquqşünasları Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (bundan sonra “Məhkəmə”, “Avropa Məhkəməsi” və ya “Strasburq Məhkəməsi” adlandırılacaq) tərəfindən qəbul edilmiş fundamental qərarlar barəsində məlumatlandırmaq …

Daha ətraflı

Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququnun müdafiəsi, İvana Roanya – AİHM bələdçisi

Bu məlumat kitabçası praktiki fəaliyyət göstərən hüquqşünasların öz fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəkləri vasitə olaraq İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının («Konvensiya») 8-ci maddəsinin tətbiq dairəsinə dair …

Daha ətraflı

“Önəmli Məhkəmə” – məqsədyönlü və effektiv iş icraatı strategiyası

“Önəmli Məhkəmə” Məqsədyönlü və effektiv iş icraatı strategiyası Məhkəmənin yeni iş icraatı strategiyası, “Təsiredici” imkanı böyük olan işlərin aşkarlanmasına hədəflənmiş yanaşmanın tətbiqini nəzərdə tutur. Bu …

Daha ətraflı