Əsas Qərarlar

MEGİ (MAGEE) VƏ BAŞQALARI BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞA QARŞI – 12 MAY 2015-CI IL

  © Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2016. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə …

Daha ətraflı

D.H. VƏ BAŞQALARI ÇEX RESPUBLİKASINA QARŞI – 13 noyabr 2007-ci il

YÜKLƏ – D.H və BAŞQALARI ÇEXİYAYA QARŞI

Daha ətraflı

MADDƏ 8+14 İ.B. YUNANISTANA QARŞI – 3 OKTYABR 2013-CÜ İL

  Birinci Seksiya İ.B. YUNANISTANA qarşı (Ərizə no 552/10)   QƏRAR   Strazburq 3 oktyabr 2013 Bu qərar Konvensiyanın 44-cü maddəsinin ikinci bəndinə uyğun olaraq …

Daha ətraflı

MADDƏ 8+14 VALLİANATOS VƏ DİGƏRLƏRİ YUNANISTANA QARŞI – 7 NOYABR 2013-CÜ İL

  İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİ BÖYÜK PALATA   VALLİANATOS VƏ DİGƏRLƏRİ YUNANISTANA QARŞI (29381/09 və 32684/09 nömrəli ərizə)   QƏRAR (Çıxarışlar)   STRASBURQ 7 …

Daha ətraflı

KOVACH UKRAYNAYA QARŞI – 7 fevral 2008-ci il

YÜKLƏ – KOVACH UKRAYNAYA QARŞI

Daha ətraflı

YORQİC ALMANİYAYA QARŞI – 12 iyul 2007-ci il

YÜKLƏ – JORGIC ALMANİYAYA QARŞI

Daha ətraflı