QƏBULEDİLƏNLİK MADDƏ 6/13 №13113/03 OULD DAH FRANSAYA QARŞI – 17 MART 2009-cu il