P1.3 №10226/03 YUMAK VƏ SADAK TÜRKİYƏYƏ QARŞI – 8 İYUL 2008-ci il