MADDƏ 11 №34503/97 DƏMİR VƏ BAYKARA TÜRKİYƏYƏ QARŞI – 12 NOYABR 2008-ci il