Faydalı sənədlər

“Yaxşı yazını necə yazmaq lazımdır?” TƏLİMİ

“Yaxşı yazını necə yazmaq lazımdır? (təlimçi Nicat Qarayev)” təliminin materialları üçün daxil olun: Yaxşı_Yazmaq

Daha ətraflı

Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ – AİHM bələdçisi

Bu Təlimat praktik hüquqşünasları Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (bundan sonra “Məhkəmə”, “Avropa Məhkəməsi” və ya “Strasburq Məhkəməsi” adlandırılacaq) tərəfindən qəbul edilmiş fundamental qərarlar barəsində məlumatlandırmaq …

Daha ətraflı

Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququnun müdafiəsi, İvana Roanya – AİHM bələdçisi

Bu məlumat kitabçası praktiki fəaliyyət göstərən hüquqşünasların öz fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəkləri vasitə olaraq İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının («Konvensiya») 8-ci maddəsinin tətbiq dairəsinə dair …

Daha ətraflı

“Önəmli Məhkəmə” – məqsədyönlü və effektiv iş icraatı strategiyası

“Önəmli Məhkəmə” Məqsədyönlü və effektiv iş icraatı strategiyası Məhkəmənin yeni iş icraatı strategiyası, “Təsiredici” imkanı böyük olan işlərin aşkarlanmasına hədəflənmiş yanaşmanın tətbiqini nəzərdə tutur. Bu …

Daha ətraflı

(QƏBULEDİLƏNLİK) №25551/05 VLADİMİR KOROLEV RUSİYAYA QARŞI – 1 İYUL 2010-cu il

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı

Avropa Məhkəməsindəki işin durumundan necə xəbər tutmaq olar?

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) bu məhkəməyə göndərilmiş ərizələrin durumu ilə bağlı axtarış sistemi mövcuddur. Ancaq axtarış sistemi yalnız aşağıda sadalanan kateqoriyalardan olan işlərin hazırkı …

Daha ətraflı