Əsas Qərarlar

MADDƏ 11/28793/02 XRİSTİAN DEMOKRATİK XALQ PARTİYASI MOLDOVAYA QARŞI – 4 FEVRAL 2006-CI IL

  DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ     XRİSTİAN DEMOKRATİK XALQ PARTİYASI MOLDOVAYA QARŞI (Ərizə Nº 28793/02)     QƏRAR     Strasburq 14 fevral 2006-cı il   …

Daha ətraflı

MADDƏ 5/18 / №70276/01 QUSİNSKİ RUSİYAYA QARŞI – 19 MAY 2004-CÜ İL

BİRİNCİ BÖLMƏ       QUSİNSKİ (GUSINSKIY) RUSİYAYA QARŞI (Ərizə Nº 70276/01) QƏRAR         Strasburq 19 may 2004-cü il Qərarın qəti qərara …

Daha ətraflı

MADDƏ 8/10 / №51772/99 ROMEN və ŞMİT LÜKSEMBURQA QARŞI- 25 FEVRAL 2003-CÜ İL

  DÖRDÜNCÜ BÖLMƏ     ROMEN və ŞMİT (ROEMEN AND SCHMIT) LÜKSEMBURQA qarşı (Ərizə N 51772/99) QƏRAR       STRASBURQ 25 fevral 2003-cü il …

Daha ətraflı

MADDƏ 6/№ 42095/98 DAKTARAS LİTVAYA QARŞI – 10 OKTYABR 2000-Cİ İL

ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ     DAKTARAS (DAKTARAS) LİTVAYA QARŞI məhkəmə işi (Ərizə N 42095/98) QƏRAR       STRASBURQ 10 oktyabr 2000-ci il   Qərarın qəti …

Daha ətraflı

Pr.1.1/№31524/96 BELVEDERE ALBERGİRA S.r.l. İTALİYAYA QARŞI – 30 MAY 2000-Cİ İL

  İKİNCİ BÖLMƏ   BELVEDERE ALBERGİRA S.r.l. İTALİYAYA qarşı (Ərizə №31524/96) QƏRAR         STRASBURQ 30 may 2000-ci il QƏTİ  30/08/2000   Belvedere …

Daha ətraflı