Əsas Qərarlar

(QƏBULEDİLƏNLİK) №25551/05 VLADİMİR KOROLEV RUSİYAYA QARŞI – 1 İYUL 2010-cu il

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı

MADDƏ 10/Pr.1.1/№38433/09 CENTRO EUROPA 7 S.R.L. VƏ DI STEFANO İTALİYAYA QARŞI – 7 İYUN 2012-Cİ İL

  AVROPA İNSAN HAQLARI MƏHKƏMƏSİ BÖYÜK PALATA     CENTRO EUROPA 7 S.R.L. VƏ DI STEFANO İTALİYAYA QARŞI (Ərizə №38433/09)     QƏRAR     …

Daha ətraflı

MADDƏ 5/3/6/№71503/01 ASSANİDZE GÜRCÜSTANA QARŞI – 8 APREL 2004-CÜ İL

     Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Böyük Palata  ASSANİDZE (ASSANIDZE) GÜRCÜSTANA QARŞI  (Ərizə Nº 71503/01) QƏRAR     Strasburq 8 aprel 2004-cü il   Assanidze …

Daha ətraflı

MADDƏ 12/№ 44316/07 ÇERNETSKİ UKRAYNAYA QARŞI – 08 DEKABR 2016-CI İL

  BEŞİNCİ BÖLMƏ     ÇERNETSKİ UKRAYNAYA QARŞI məhkəmə işi (Ərizə № 44316/07) QƏRAR       Strasburq 08 dekabr 2016-cı il YEKUN 08.03.2017 Bu …

Daha ətraflı

Pr1.1/№59391/12 ANNA POPOVA RUSİYAYA QARŞI – 4 YANVAR 2017-Cİ İL

AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİ  ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ Anna Popova Rusiyaya qarşı (Ərizə № 59391/12) QƏRAR 1 Yanvar 2017 Bu qətnamə yekun qərardır, lakin ona redaktə xarakterli …

Daha ətraflı

MADDƏ 10/№48226/10, 14027/11 CENGİZ VƏ BAŞQALARI TÜRKİYƏYƏ QARŞI – 1 DEKABR 2015-Cİ İL

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2016. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı