Elman Dəmir oğlu DƏMİROV və Akif Dəmir oğlu DƏMİROV