Təzminatın ödəniş məbləği vergi organlarına bəyan edilməlidirmi?

Təzminatın ödəniş məbləği vergi organlarına bəyan edilməlidirmi?

Qətnamədə açıq şəkildə buna zidd müddəa olmadıqda, ədalətli əvəz hər bir ölkənin qüvvədə olan qaydalarına uyğun olaraq vergiyə cəlb edilir. Lakin, Məhkəmənin tərəfindən təyin edilmiş məbləğlər adətən, vergisiz muəyyən edilir: qətnamədə qeyd olunur ki, vergi tutula bilən hər hansı bir məbləğ dövlət tərəfindən əlavə ərizəçiyə ödənilməlidir.