Təzminatın ödənilməsi üçün bank rekvizitləri kimə göndərilməlidir?

Təzminatın ödənilməsi üçün bank rekvizitləri kimə göndərilməlidir?

Ödəniş benefisiarının bank rekvizitləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qətnamə və yaxud qərarının verilməsindən sonra məhkəmə tərəfindən ərizəçiyə göndərilən məktubda göstərilən ünvana (Azərbaycan Respublikasının AİHM yanında səlahiyyətli nümayəndəliyi) göndərilməlidir.