QAFQAZ MƏMMƏDOV İŞİ QRUPU – QƏTNAMƏ 7 İYUN 2017

AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİ

Qətnamə

CM/Del/Dec(2017)1288/H46-1
7 iyun 2017

1288ci toplantı, 6-7 iyun 2017 (DH)

H46-1 Qafqaz Məmmədov qrupu Azərbaycana qarşı (Ərizə No. 60259/11)

Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına nəzarət

Deputatlar,

1. Bu məhkəmə işi Qrupu ilə bağlı Komitəyə heç bir məlumatın təqdim edilmədiyini narahatlıqla qeyd edir;

2. Səlahiyyətliləri, bu məhkəmə işi Qrupu ilə bağlı görülən və ya nəzərdə tutulan fərdi və ümumi tədbirləri əhatə edən hərtərəfli fəaliyyət planı / fəaliyyət hesabatını təxirə salınmadan təqdim etməyə çağırır;

3. bu iclasda 9 oxşar məhkəmə qərarının Qafqaz Məmmədov işi qrupunun eynisi kimi təsnifləndirildiyini xatırladır (bax: CM/Del/Dec (2017) 1288 / B1-əlavə2);

4. Bu məhkəmə işi Qrupuna 1302-ci iclasında (Dekabr 2017) (DH) yenidən baxılmasına qərar verdi.

© tərcümə – Media Hüququ Qrupu