QAFQAZ MƏMMƏDOV İŞİ QRUPU – QƏTNAMƏ 7 İYUN 2018

AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİ

Qətnamə

1318 CM-DH Toplantı 5-7 iyun 2018 – Qeydlər

H46-1 Qafqaz Məmmədov qrupu Azərbaycana qarşı (Ərizə No. 60259/11)

Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına nəzarət

Fərdi tədbirlər

Xatırladılır ki, 3 ilə 15 gün arasında dəyişən müddətlərdə inzibati həbs cəzası verilmiş ərizəçilərin artıq həbsdə deyillər. Məhkəmə, həbsdə keçirdikləri müddətin səbəb olduğu mənəvi zərərin ədalətli əvəzinin ödənilməsinə qərar verib. Bunlara görə, hazırda fərdi tədbirlər müzakirə mövzusu deyil.

Ümumi tədbirlər

Başlanğıcda qeyd etmək lazımdır ki, bu Qrup işi, yığıncaqlar, ictimai tədbirlər haqqında yerli qanunvericiliyin Avropa Konvensiyanın 11-ci maddəsinin tələblərinə uyğun gəlməməsindən doğan mürəkkəb problemləri qaldırır.

Bu məhkəmə işlərində həmçinin, polislər, yerli qurumlar və əlaqəli məhkəmələr tərəfindən qanunların özbaşına tətbiq edildiyi, vəziyyətin soyuq təsiri ilə durumu yoluna qoyacaq tədbirlərin önəmli olması vurğulanmaqdadır.

Hazırkı məhkəmə işi Qrupunun ortaya çıxardığı ümumi problemlər müxtəlif zəruri islahatların həyata keçirilməsini təmin etməklə, təcili tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Komitə tərəfindən dəfələrlə edilmiş çağırışlara rəğmən, səlahiyyətli orqanların bununla bağlı fəaliyyət planı / hesabat təqdim etməyə davam etməməsi önəmli bir narahatlıq, əndişə mənbəyidir.

Qətnamə:

Deputatlar,

1. Avrupa Konvensiyasının 11-ci maddəsi ilə təminat altına alınan toplaşmaq, birləşmək azadlığının demokratik bir toplumda təməl bir hüquq olduğunu xatırladaraq,

2. Hazırkı məhkəmə işi Qrupunun ortaya çıxardığı köklü problemlərin həll edilməsi üçün qanunvericiliklə bağlı və digər tədbirlər haqqında davamlı bilgi axınının təmin edilməməsi ilə bağlı dərin narahatlıqlarını yenidən ifadə edir.

3. Səlahiyyətliləri görülən və ya nəzərdə tutulan tədbirlər barədə hərtərəfli fəaliyyət planı və ya fəaliyyət hesabatının gecikmədən təqdim edilməsini təmin etməyə çağırır;

© tərcümə – Media Hüququ Qrupu