QƏBULEDİLƏNLİK №25551/05 KOROLEV RUSİYAYA QARŞI – 1 İYUL 2010-cu il