P1.2 №15472/02 FOLQER VƏ DİGƏRLƏRİ NORVEÇƏ QARŞI – 29 İYUN 2007-ci il