Ödənişi cavabdeh yox, digər ölkədə olan bank hesabına köçürülə bilərmi?

Ödənişi cavabdeh yox, digər ölkədə olan bank hesabına köçürülə bilərmi?

Məhkəmə qərarında əks hal göstərilməyibsə, təcrübə tələb edir ki, ödəniş benefisiarın daimi yaşadığı yerdə edilməlidir (bu cababdeh ölkə olmasa belə). Buna baxmayaraq, tərəflərin razılığı ilə başqa həll yolları da mümkündür.