NEMƏT ƏLİYEV İŞİ QRUPU – QƏTNAMƏ 5 MART 2020-Cİ İL

 

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi

1369-ci toplantı, 3-5 Mart 2020 (DH)

Qətnamə – Nemət Əliyev işi Qrupu ilə bağlı

 

Application Case Judgment of Final on Indicator for the classification
18705/06 NEMƏT ƏLİYEV 08/04/2010 08/07/2010 Complex problem
16511/06 ƏBIL 21/02/2012 21/05/2012
18469/06 ATAKIŞI 28/02/2012 28/05/2012
6984/06 HACILI 10/01/2012 10/04/2012
18475/06+ KƏRIMLI VƏ ƏLİBƏYLİ 10/01/2012 04/06/2012
20799/06 KƏRIMOVA 30/09/2010 30/12/2010
4508/06 ORUCOV 26/07/2011 26/10/2011
19554/06 XANHÜSEYN ƏLIYEV 21/02/2012 21/05/2012
4641/06 MƏMMƏDOV No. 2 10/01/2012 10/04/2012
12535/06 KƏRIMOV 25/09/2014 25/12/2014
31953/11 TAHIROV 11/06/2015 11/09/2015
17356/11+ BAGIROV VƏ DİGƏRLƏRİ 17/12/2015 17/12/2015
25330/11+ QASIMLI VƏ DİGƏRLƏRİ 17/12/2015 17/12/2015
24853/11+ VUGAR ƏLIYEV VƏ DİGƏRLƏRİ 17/12/2015 17/12/2015
2204/11 ƏNNAGI HACIBEYLI 22/10/2014 22/01/2016
36503/11 QƏHRAMANLI VƏ DİGƏRLƏRİ 08/10/2015 08/01/2016
37700/05 SEYIDZADE 03/12/2009 03/03/2010
29781/11+ QAYA ALIYEV VƏ DİGƏRLƏRİ 16/06/2016 16/06/2016
2326/11+ MƏMMƏDLI VƏ DİGƏRLƏRİ 30/06/2016 30/06/2016
30362/11+ SOLTANOV VƏ DİGƏRLƏRİ 16/06/2016 16/06/2016
37614/11 ŞUKUROV 27/10/2016 27/01/2017
20411/11+ ASLAN ISMAYILOV VƏ DİGƏRLƏRİ 13/04/2017 13/04/2017
36821/11+ SƏMƏDBƏYLİ VƏ DİGƏRLƏRİ 13/04/2017 13/04/2017

Deputatlar,

1. bu məhkəmə işlərinin 2005 və 2010-cu illərdə keçirilmiş parlament seçkiləri kontekstində ərizəçilərin Konvensiyanın 1 nömrəli Protokolunun 3-cü maddəsi ilə təminat altına alınan azad seçki hüquqlarını müdaxilə edən müxtəlif qanun pozuntularına yerli seçki komissiyaları və məhkəmələr tərəfindən effektiv baxılmaması ilə bağlı olduğunu xatırlatdı;

2. 1 nömrəli Protokolun 3-cü maddəsində təsbit edilən və qanunun aliliyi ilə idarə olunan effektiv demokratiyanın formalaşdırlması və davamlılığının təmin edilməsi üçün çox vacib olan hüquqların fundamental əhəmiyyətini bir daha vurğuladı;

3. Avropa Məhkəməsinin xüsusi çatışmazlıqları və qüsurları müəyyən edən çoxsaylı qərarlarına və Komitənin səlahiyyətliləri seçki qanunvericiliyi və onun təbiqini Konvensiyanın tələblərinə tam və effektiv şəkildə uyğunlaşdırma çağrışlarına rəgmən, seçki sisteminə və müvafiq qanunvericilik bazasına 9 fevral 2020-ci il tarixli parlament seçkilərindən əvvəl heç bir əsaslı dəyişiklik edilməməsindən dərin təəssüf hissi keçirdiyini bildirdi;

4. Bu baxımdan, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosundan (ATƏT DTİHB), ATƏT Parlament Assambleyasından və Avropa Şurası Parlament Assambleyasından ibarət Beynəlxalq Seçki Müşahidəsi Missiyasının ilkin bəyanatında səslənən narahatlıqları qeyd etdi və DTİHB və Venesiya Komissiyası tərəfindən çoxdan irəli gələn tövsiyələrin hələ nəzərə alınmamasını vurğulayır;
5. bu fonda adekvat islahatların aparılmasının, o cümlədən, seçki mübahisələri ilə bağlı fərdi şikayət və müraciətlərin araşdırılması üçün effektiv daxili müdafiə sistemin yaradılmasının zəruriliyini vurğuladı;

6. ədalətli əvəzin ödənilməsi ilə bağlı problemli əvvəlki qərarları xatırladır, ödənilməmə halları ilə bağlı bilgilərin yenilənməsi tələbini yeniləyir;

7. Səlahiyyətli qurumların Katiblik ilə əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olmalarını ifadə etməsini alqışlayır və onları ən geci 30 sentyabr 2020-ci ilədək təqdim ediləcək bir fəaliyyət planı şəklində konkret təkliflər hazırlamağa dəvət edir.

© tərcümə – Media Hüququ Qrupu