Nəşrlər

Avropa Məhkəməsindəki işin durumundan necə xəbər tutmaq olar?

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) bu məhkəməyə göndərilmiş ərizələrin durumu ilə bağlı axtarış sistemi mövcuddur. Ancaq axtarış sistemi yalnız aşağıda sadalanan kateqoriyalardan olan işlərin hazırkı …

Daha ətraflı

Sağlıq hüququ və şəxsi həyata hörmət arasında əlaqə, ekspertiza – AİHM bələdçisi

Erdinc Kurt Türkiyəyə qarşı işi əsasında Şəxsin həm fiziki, həm də mənəvi-psixoloji bütövlüyü ilə bağlı olduğundan, sağlamlığa dəyən, amma ölümlə nəticələnməyən ziyanla bağlı şikayətlər Avropa …

Daha ətraflı

Qanköçürmə zamanı HİV ilə yoluxma və xəstəyə adekvat kompensasiya – AİHM bələdçisi

Oyal Türkiyəyə qarşı (Oyal v.Turkey), 23 mart 2010 Faktlar: Ərizəçilər valideynlər və onların oğludur. Vaxtından tez anadan olmuş oğullarına mütəmadi qaydada qan vurulmasına ehtiyac olduğundan …

Daha ətraflı

Azadlığı əlindən alınan şəxsin saxlanma şəraiti, ümumi müddəalar – AİHM bələdçisi

Azadlığı əlindən alınmış şəxsin saxlanma şəraiti Ümumi müddəalar Azadlığı dövlət tərəfindən alınmış və təcridxana, həbsxana, psixiatrik hospital və sair bu kimi qapalı müəssisələrdə saxlanılan şəxslər …

Daha ətraflı

Konvensiyanın 2-ci və 3-cü maddələri ilə bağlı şikayətlərin araşdırılması (substantiv) qaydası – AİHM bələdçisi

Substantiv pozuntu (a) Faktların müəyyən olunması Konvensiyanin 2-ci və 3-cü maddələrinin pozuntusu barədə şikayətləri (o cümlədən saxlanma şəraitinə dair şikayətləri) araşdırarkən Məhkəmə adətən birinci növbədə …

Daha ətraflı

Azadlığı əlindən alınan şəxsin saxlanma şəraiti, hansı daxili vasitələr tükəndirilməli? – AİHM bələdçisi

Azadlığı əlindən alınmış şəxsin saxlanma şəraiti ilə bağlı işlərdə hansı ölkədaxili vasitələr tükəndirilməlidir? (a) Mülki hüquq xarakterli vasitələr Məlumdur ki, İnzibati Prosessual Məcəllənin 2011-ci ildə …

Daha ətraflı