Nəşrlər

Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ – AİHM bələdçisi

Bu Təlimat praktik hüquqşünasları Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (bundan sonra “Məhkəmə”, “Avropa Məhkəməsi” və ya “Strasburq Məhkəməsi” adlandırılacaq) tərəfindən qəbul edilmiş fundamental qərarlar barəsində məlumatlandırmaq …

Daha ətraflı

Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququnun müdafiəsi, İvana Roanya – AİHM bələdçisi

Bu məlumat kitabçası praktiki fəaliyyət göstərən hüquqşünasların öz fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəkləri vasitə olaraq İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının («Konvensiya») 8-ci maddəsinin tətbiq dairəsinə dair …

Daha ətraflı

“Önəmli Məhkəmə” – məqsədyönlü və effektiv iş icraatı strategiyası

“Önəmli Məhkəmə” Məqsədyönlü və effektiv iş icraatı strategiyası Məhkəmənin yeni iş icraatı strategiyası, “Təsiredici” imkanı böyük olan işlərin aşkarlanmasına hədəflənmiş yanaşmanın tətbiqini nəzərdə tutur. Bu …

Daha ətraflı

Avropa Məhkəməsindəki işin durumundan necə xəbər tutmaq olar?

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) bu məhkəməyə göndərilmiş ərizələrin durumu ilə bağlı axtarış sistemi mövcuddur. Ancaq axtarış sistemi yalnız aşağıda sadalanan kateqoriyalardan olan işlərin hazırkı …

Daha ətraflı

Sağlıq hüququ və şəxsi həyata hörmət arasında əlaqə, ekspertiza – AİHM bələdçisi

Erdinc Kurt Türkiyəyə qarşı işi əsasında Şəxsin həm fiziki, həm də mənəvi-psixoloji bütövlüyü ilə bağlı olduğundan, sağlamlığa dəyən, amma ölümlə nəticələnməyən ziyanla bağlı şikayətlər Avropa …

Daha ətraflı

Qanköçürmə zamanı HİV ilə yoluxma və xəstəyə adekvat kompensasiya – AİHM bələdçisi

Oyal Türkiyəyə qarşı (Oyal v.Turkey), 23 mart 2010 Faktlar: Ərizəçilər valideynlər və onların oğludur. Vaxtından tez anadan olmuş oğullarına mütəmadi qaydada qan vurulmasına ehtiyac olduğundan …

Daha ətraflı