Nəşrlər

Avropa Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının Bəyanatı

“İNSAN HÜQUQLARI VƏ ƏSAS AZADLIQLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA” KONVENSİYAYA DAİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATI Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində Konvensiyanın …

Daha ətraflı