Müvəqqəti tədbirlər üçün müraciətlər

 

39-cu qaydaya əsasən Məhkəmə əlaqədar Dövlətin üzərinə öhdəlik qoyan müvəqqəti tədbirlərin görülməsi barədə qərar çıxara bilər. Müvəqqəti tədbirlər yalnız müstəsna hallarda tətbiq olunur.

Məhkəmə bütün müvafiq məlumatları nəzərdən keçirdikdən sonra ərizəçinin ciddi real təhlükəyə və aradan qaldırıla bilinməyən zərərə məruz qalacağını nəzərə alaraq Üzv Dövlətin əleyhinə müvəqqəti tədbir qərarı çıxaracaqdır. 

Məhkəmə Qaydalarının 39-cu qaydasına müvafiq olaraq müvəqqəti tədbirin görülməsi üçün müraciət edən ərizəçilər və ya onların hüquqi nümayəndələrinin hansı tələblərə əml etməli olduğunu öyrənmək üçün aşağıdakı linkə daxil olub sənədi yükləyə bilərsiz.

PDF yüklə