Miqrasiya məsələlərinə dair vəsait

Mətnin əslinin Fundamental Hüquqlar üzrə Avropa İttifaqı Agentliyi və Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə aid olduğu “Sığınacaq, Sərhəd və İmmiqrasiya Məsələlərinə dair Avropa Qanunvericiliyi üzrə Vəsait” Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və BMqT tərəfindən həyata keçirilən “Azərbaycanda Miqrasiya və Sərhəd İdarəçiliyi üzrə Potensiallarin Gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir.

Tam məti tanış olmaq və yükləmək üçün aşağıdakı linkə baxın:

PDF yüklə