MEGİ (MAGEE) BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞA QARŞI – 6 iyun 2000-ci il