MADDƏ 5 №34578/97 YESİUS LİTVAYA QARŞI – 31 İYUL 2000-ci il