Konvensiyanın 8-ci Maddəsi üzrə təlimat

Bu nəşrdə Avropa İnsan Hüquqları  Konvensiyanın 8-ci Maddəsi (Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququ)  ilə bağlı mövcud olan presedent hüququnun təhlili və qısa icmalı verilir.

Bu nəşr Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq çərçivəsində Avropa İttifaqı və Avropa Şurası tərəfindən birgə maliyyələşdirilən “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnun Azərbaycanda tətbiqi” layihəsinin vəsaiti hesabına tərcümə və dərc olunub. 

Sənədlə tanış olmaq və yükləmək üçün aşağıdakı linkə baxın

PDF yüklə