Konvensiyanın 6-cı Maddəsi üzrə təlimat

Bu nəşrdə Avropa İnsan Hüquqları  Konvensiyanın 6-cı Maddəsi (Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ) ilə bağlı mövcud olan presedent hüququnun təhlili və qısa icmalı verilir.

Bu nəşr Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri üçün Proqram Əməkdaşlığı Çərçivəsində (PCF 2015-2017) Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnun Azərbaycanda tətbiqi” Birgə Proqramının vəsaiti hesabına dərc olunub. 

Sənədlə tanış olmaq və yükləmək üçün aşağıdakı linkə baxın

PDF yüklə