İLAŞKU (ILAŞCU) VƏ BAŞQALARI MOLDOVAYA VƏ RUSİYAYA QARŞI – 8 iyul 2004-cü il