İCRASI QAPADILMIŞ İŞLƏR: RUSLAN ƏLİYEV AZƏRBAYCANA QARŞI

Ruslan Əliyev Azərbaycana qarşı

Ərizə no:16626/09

Bu işdə Ərizəçi Konvensiyanın 5-ci maddəsinə əsaslanaraq, məhkəməyə qədər həbs edilməsinin qanunsuzluğunu mübahisələndirmişdi. Hökumət Məhkəmə tərəfindən şikayətlə bağlı biilgiləndirilmişdi. Tərəflər dostca anlaşdılar.

Ərizəçiyə zərərə və xərclərə görə 2000 avro ödənildi.

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Ruslan Əliyev Azərbaycana qarşı işi üzrə qərarın icrasının qapadılması barədə qətnamə qəbul edib.

Qətnaməni gör