İCRASI QAPADILMIŞ İŞLƏR: KƏRİMOV, BEHBUDOV, MANSUROV AZƏRBAYCANA QARŞI

Kərimov, Behbudov, Mansurov Azərbaycana qarşı işləri

Ərizə №: 36702/11, Elçin Behbudov, yekun qətnamənin tarixi: 9 dekabr 2014-cü il
Ərizə №: 36898/11, Həsən Kərimov, yekun qətnamənin tarixi: 9 dekabr 2014-cü il
Ərizə №: 35834/11, Rəşid Mansurov, yekun qətnamənin tarixi: 13 yanvar 2015-ci il

Bu işlərdə Ərizəçilər Konvensiyanın 13-cü və 1 Saylı Protokolun 3-cü Maddəsinə əsaslanaraq, səmərəli hüquq müdafiə vasitələrinə malik olmaq, ədalətli seçki hüqularının pozuntusunu mübahisələndirmişdi. Hökumət Məhkəmə tərəfindən şikayətlə bağlı biilgiləndirilmişdi. Tərəflər dostca anlaşdılar.

Ərizəçilərə zərərə və xərclərə görə 8400 – 9100 avro aralığında məbləğ ödənildi.

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Kərimov, Behbudov, Mansurov Azərbaycana qarşı işləri üzrə qərarların icrasının qapadılması barədə qətnamə qəbul edib.

Qətnaməni gör