İCRASI QAPADILMIŞ İŞLƏR: CƏFƏRLİ və DİGƏRLƏRİ AZƏRBAYCANA QARŞI

CM/ResDH(2012)4

Cəfərli və Digərləri AZƏRBAYCANA qarşı

Ərizə №36079/06

Yekun qərar – 21 fevral 2011-ci il 

Ədalətə məhkəməyə çatım, onun effektiv işləyişi və mülkiyyət hüququnun qorunması: yerli məhkəmələrin yekun qərarlarının icra edilməsinin gecikməsi (Maddə 6 §1 və 1 Saylı Protokolun 1-ci Maddəsi)

Ədalətli əvəz təmin edilib.

Yerli məhkəmə qərarlarının icrası sistematik problemlərlə əlaqəli olan Mirzəyev və Tarverdiyev qrupu işlərindən fərqli olaraq, hazırkı işdə müvafiq qərarın icrası bir hərbi hissəyə büdcə ayırmaları ilə əlaqəlidir.

Qərar Azərbaycan dilinə tərcümə edilib və nəşr olunub.

Cavabdeh Dövlət tərəfindən işin icrası üzrə Fəaliyyət Hesabatı təqdim edilib.

Dövlətin Fəaliyyət Hesabatını gör

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Cəfərli və digərləri Azərbaycana qarşı işi üzrə qərarın icrasının qapadılması barədə qətnamə qəbul edib.

Qətnaməni gör