İCRASI QAPADILMIŞ İŞLƏR: AZƏRBAYCANA QARŞI 15 İŞ

Abbasova, Ağalarov, Həsənov, Hüseynov, Baxşəliyev,
Dövlətov, Musayeva, Əliyev, Qədirov, Qurbanov, Məmmədov, Neymətov, Hacıyev,
Rüstəmov, İsmayılov Azərbaycana qarşı

Ərizə №: 18849/10, İlhamə Abbasova, yekun qətnamənin tarixi: 08 sentyabr 2015-ci il
Ərizə №: 68672/11, Muryusif Ağalarov, yekun qətnamənin tarixi: 25 avqust 2015-ci il
Ərizə №: 63062/11, Ələmdar Həsənov, yekun qətnamənin tarixi: 25 avqust 2015-ci il
Ərizə №: 63065/11, Ərsalam Hüseynov, yekun qətnamənin tarixi: 25 avqust 2015-ci il
Ərizə №: 53072/13, Elxan Baxşəliyev, yekun qətnamənin tarixi: 22 sentyabr 2015-ci il
Ərizə №: 63066/11, Rafiq Dövlətov, yekun qətnamənin tarixi: 25 avqust 2015-ci il
Ərizə №: 53046/13, Elmura Musayeva, yekun qətnamənin tarixi: 22 sentyabr 2015-ci il
Ərizə №: 63064/11, Fazil Əliyev, yekun qətnamənin tarixi: 25 avqust 2015-ci il
Ərizə №: 53064/13, Şahin Qədirov, yekun qətnamənin tarixi: 22 sentyabr 2015-ci il
Ərizə №: 63067/11, Kərim Qurbanov, yekun qətnamənin tarixi: 25 avqust 2015-ci il
Ərizə №: 53031/13, Mətləb Məmmədov, yekun qətnamənin tarixi: 22 sentyabr 2015-ci il
Ərizə №: 63069/11, Rafiq Neymətov, yekun qətnamənin tarixi: 25 avqust 2015-ci il
Ərizə №: 63068/11, Rasim Hacıyev, yekun qətnamənin tarixi: 25 avqust 2015-ci il
Ərizə №:63063/11, Tahir Rüstəmov, yekun qətnamənin tarixi: 25 avqust 2015-ci il
Ərizə №:53094/13, Yaşar İsmayılov, yekun qətnamənin tarixi: 22 sentyabr 2015-ci il

Bu işdə Ərizəçilər Konvensiyanın 6-cı və 1 Saylı Protokolun 1-ci Maddələrinə əsaslanaraq, ədalətli məhkəmə araşdırması və mülkiyyət hüquqlarına müdaxilənin qanunsuzluğunu mübahisələndirmişdi. Hökumət Məhkəmə tərəfindən şikayətlə bağlı biilgiləndirilmişdi. Tərəflər dostca anlaşdılar.

Ərizəçilərə zərərə və xərclərə görə 3000-7500 avro aralığında məbləğ ödənildi.

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycana qarşı 15 iş üzrə qərarın icrasının qapadılması barədə qətnamə qəbul edib.

Qətnaməni gör