AİHK sistemi və AİHM-nə fərdi müraciətlərin hazırlanması – TƏLİMİ

Təlimçi Səməd Rəhimlinin “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası sistemi və Avropa İnsan Hüquqları Məhkkəməsinə fərdi müraciətlərin hazırlanması” təliminin materialları üçün daxil olun:

AİHK sistemi və AİHM-nə fərdi müraciətlərin hazırlanması