Hüquq və azadlıqlar praktikada – pedoqoji vəsait

İnsan hüquqları istər Avropada istərsə də dünyanın başqa nöqtələrində tez pozula bildikləri üçün sayıqlığı heç bir zaman əldən verməməliyik. İnsan hüquqları hər bir kəsin, xüsusilə də gənclərin işidir. Bu mesajın onlara çatdırılmasında müəllim aparıcı rol oynayır. İnsan hüquqlarına əsaslanan cəmiyyət qura bilmək üçün üçün gənclər bu hüquqlara məna verən mexanizmləri və xüsusən də Avropa Şurası üzv dövlətlərini əsas hüquq və azadlıqlara hörmət etməyə çağıran beynəlxalq müqaviləni, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını (AİHK), bilməlidirlər. Nəzəri və praktiki formatda tərtib edilmiş hər iki dərslik müəllimlərə şagirdlərinin insan hüquqları sahəsində maarifləndirilməsinə yardım edəcək dinamik vəsaitdir.

Bu dərslik Avropa Şurasının dəstəyi ilə hazırlanıb.

Dərsliyi PDF formasında aşağıdakı linkdən yükləyə bilərsiz.

PDF yüklə