Gözlənilən qərar və qərardadlar – 13 aprel 2023

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi (AİHM) gələn həftə, aprelin 13-də Azərbaycandan göndərilmiş azı 12 ərizə üzrə 4 yekun qərarını elan edəcək.

Abulov və başqaları Azərbaycana qarşı
Bu ərizə AİHM-ə 2019-cu ildə təqdim edilib.

Həsənov və Başqaları Azərbaycana qarşı
Bu ərizə AİHM-ə 2018-ci ildə təqdim edilib.

Hüseynov və Başqaları Azərbaycana qarşı
Bu ərizə AİHM-ə 2017-ci ildə təqdim edilib.

Səfərov Başqaları Azərbaycana qarşı
Bu ərizə AİHM-ə 2018-ci ildə təqdim edilib.

Ərizələrin məzmunu ilə bağlı AİHM-in sənədlər bazasına məlumat daxil edilməyib. Belə durumlarda AİHM-in qərardadlar qəbul edir, həmin qərardadlar adətən, dostca anlaşmalar və hökumətin təqdim etdiyi təktərəfli bəyannamələrə söykənir.