Fuad HÜSEYNOV Azərbaycana qarşı – 5 mart 2018-ci il

Kommunikasiya 5 mart 2018-ci il tarixdə başlamışdır

BEŞİNCİ SEKSİYA

Ərizə № 44727/09
Fuad HÜSEYNOV Azərbaycana qarşı
Ərizə 8 iyul 2009-cu il tarixdə qəbul edilmişdir

İŞİN MƏZMUNU

Bu ərizə Ərizəçinin günahkar hesab ediliyi iş üzrə zərərçəkənin 5 min Azərbaycan manatı (təxminən 4 min Avro) məbləğində təzminat tələbi ilə bağlıdır.

Ərizəçi Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, həmin məhkəmə çəkişməsində şəxsən və ya qanuni nümayəndəsi vasitəsilə iştirak etməsinə imkan yaradılmamasından şikayət edir.

TƏRƏFLƏRƏ SUAL

Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, ədalətli məhkəmə araşdırması keçirilbmi? Özəlliklə, Ərizəçi məhkəmə prosesinə şəxsən və ya qanuni nümayəndəsi vasitəsilə qatıla bildimi?