DANİLENKOV VƏ DİGƏRLƏRİ RUSİYAYA QARŞI – 30 iyul 2009-cu il