D.H. VƏ BAŞQALARI ÇEX RESPUBLİKASINA QARŞI – 13 noyabr 2007-ci il