Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2019

©aihmaz.org

Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2019

2019-cu ildə Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərin sayı 397 olub.

Baxılmasını gözləyən şikayətlərin sayına görə, Azərbaycan 1950 şikayətlə AŞ ölkərli arasında 6-cı olub.

İl ərzində Azərbaycana qarşı 21 qərar çıxarılıb, onlardan 18-i mahiyyəti üzrə olub . Qərarlarda yaşamaq, işgəncəyə məruz qalmamaq, azadlıq və toxunulmazlıq, ədalətli məhkəmə araşdırması, seçki, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, düşüncə, din azadlığı, ifadə azadlığı, birləşmək azadlığı, səmərəli hüquq müdafiə vasitələri, mülkiyyət hüquqlarının, habelə, Konvensiyanın 18-ci maddəsinin (Hüquqlarla bağlı məhdudiyyətlərdən istifadənin hədləri) hüququnun pozuntusu pozuntusu təsbit edilmişdi.