Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2018

©aihmaz.org

Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2018

2018-ci ildə AİHM-də baxılmasını gözləyən şikayətlərdə Azərbaycanın payı bir qədər də artıb, 2050-yə çatıb.

Baxılmasını gözləyən şikayətlərin sayında görə, Azərbyacan həmin il 48 ölkə arasında 6-cı olub.

2018-ci ildə Azərbaycandan AİHM-ə 313 şikayət göndərilmişdi.

Azərbaycanla bağlı 9 qərar çıxarılmışdı.

Həmin qərarlarda işgəncəyə məruz qalmamaq, azadlıq və toxunulmazlıq, ədalətli məhkəmə araşdırması, səmərəli hüquq müdafiə vasitələri, hərəkət azadlığı, habelə, Konvensiyanın 18-ci maddəsinin (Hüquqlarla bağlı məhdudiyyətlərdən istifadənin hədləri) pozuntusu pozuntusu tanınıb.