Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2014

©aihmaz.org

Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2014

2014-cü ildə Azər baycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərin sayı 403 olmuşdu.

1404 şikayət baxılmasını gözləyirdi. İl ərzində Azərbaycana qarşı çıxarılan qərarların sayı isə 11 olub.

Həmin qərarlarda yaşamaq, işgəncəyə məruz qalmamaq, azadlıq və toxunulmazlıq, ədalətli məhkəmə araşdırması, birləşmək hüququnun, habelə, Konvensiyanın 18-ci maddəsinin (Hüquqlarla bağlı məhdudiyyətlərdən istifadənin hədləri) hüququnun pozuntusu tanınıb.