Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2009

©aihmaz.org

Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2009

2009-cu ildə Azərbaycandan göndərilib, baxılmasını gözləyən şikayətlərin sayı bir qədər də artıb 1104-ə çatıb. Həmin il AİHM-ə Azərbaycandan göndərilən şikayətləri 361 olub.

AİHM il ərzində Azərbaycanla bağlı mahiyyəti üzrə 7 qərar verib.

AİHM həmin qərarlarında yaşamaq, seçki, işgəncələrə məruz qalmamaq, ədalətli məhkəmə araşdırması, mülkiyyət hüququnun pozuntusunu tanımışdı.