Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2008

©aihmaz.org

Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2008

2008-ci ildə Azəraycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərin sayında əvvəlki illərlə müqayəsədə xeyli azalma müşahidə olunub – 334 şikayət. Ancaq baxılmasını gözlkəyən şikayətlərin sayında artım tempi hakim idi. İlin sonunda ümumilikdə 1051 şikayət baxılmasını gözləyirdi.

2008-ci ildə AİHM Azərbaycanla bağlı 9 qərarını elan edib. Həmin qərarlarda səmərəli hüquq müdafiə vasitələri, ədalətli məhkəmə araşdırması, mülkiyyət, hərəkət azadlığı, birləşmək və ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu tanınmışdı.