Avropa Məhkəməsinə şikayət müddəti 4 aya qədər azaldılır

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə (AİHM) şikayət üçün nəzərdə tutulan 6 aylıq müddət 4 aya endirilir. Avropa Insan Haqları Konvensiyasına dəyişiklikləri nəzərdə tutan 15 Saylı Protokol, daxili müdafiə vasitələrinin tükəndirilməsi çərçivəsində qəbul edilən yekun milli məhkəmə qərarlarından sonra AİHM-ə şikayət edilməsi üçün müəyyən edilən müddəti 6 aydan 4 aya qədər azaldır. Yeni 4 aylıq müddət qaydası fevral ayının 1-dən qüvvəyə minəcək.

Yeni qayda yalnız yekun milli məhkəmə qərarlarının 1 fevral 2022-ci il tarixində və ya ondan sonrakı tarixlərdə verilməsi hallarına şamil olunur.

Avropa Insan Haqları Konvensiyasına dəyişiklikləri nəzərdə tutan 15 Saylı Protokol, 1 avqust 2021-ci il tarixdən etibarən qüvvəyə minib. Bu Protokol, Konvensiyanın Preambulasının subsidiarlıq (köməkçi) prinsipi və mülahizə sərbəstliyi doktirinası ilə əlaqəli müddəalarına dəyişiklikləri nəzərdə tutur. Bundan əlavə, ölkədaxili yekun məhkəmə qərarı qəbul edildikdən sonra Avropa Məhkəməsinə ərizə vermək üçün nəzərdə tutulan altı aylıq müddət dörd aya endirilirdi.

15 Saylı Protokol həmçinin, Avropa Konvensiyasına aşağıdakı dəyişikliklərin edilməsini nəzərdə tuturdu:

– “əhəmiyyətli zərərin olmaması” qəbuledilənlik meyarı ilə bağlı, ikinci şərt, yəni ölkədaxili məhkəmə tərəfindən lazımi qaydada baxılmamış bir işin rədd edilməməsi şərti (35.3b) – dəyişdirilib və bu müddəa silinib;

– bundan sonra Tərəflər Məhkəmənin hansısa palatasının işdən Böyük Palatanın xeyrinə imtina etməsinə etiraz edə bilməyəcəklər;

– məhkəmə hakimliyinə namizədlərin yaşı, üç namizədin siyahısının Parlament Assambleyası tərəfindən tələb edildiyi tarixdə, 65 yaşdan aşağı olmalıdır;

15 Saylı Protokol 2013-cü ildə qəbul edilmişdi. Avropa Şurasının bütün üzv dövlətləri artıq protokolu ratifikasiya ediblər.