Akademik hüquq dili və yazı – TƏLİMİ

Təlimçi Səməd Rəhimlinin “Akademik hüquq dili və yazı” təliminin materialları üçün daxil olun:

Akademik Hüquq Dili və Yazı