AİHM-Azərbaycan, 2023: Yarım-illik Analiz

Bu analiz Avropa Insan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) 2023-cü ilin birinci yarısında Azərbaycanla əlaqəli fəaliyyətləri haqdadır. Analizdə AİHM-in yarım il ərzində Azərbaycandan göndərilmiş ərizələr üzrə qəbul etdiyi bütün qərar və qərardadların qısa təsvirinə yer verilib. AİHM-in müəyyən etdiyi pozuntular və təzminatlar, AİHM-in bir il ərizndə Azərbaycan hökuməti ilə komunikasiya etdiyi ərizələr bu sənəddə ümumiləşdirilib. Sənəddə həmçinin, AİHM-in əvvəlki illərdə Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qərarların icra durumu sahəsindəki gəlişmələr şərh olunub.

Sənədin Azərbaycan və ingilis dilində tam mətni:

AzərbaycancaAİHM_Azərbaycan_2023_Yarimillik_Analiz
EnglishECHR_Azerbaijan_Semi_Annual_Analysis_2023