AİHM-Azərbaycan, 2022: İllik Analiz

Bu analiz Avropa Insan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) 2022-ci ildə Azərbaycanla əlaqəli fəaliyyətləri haqdadır. Analizdə AİHM-in bir il ərzində Azərbaycandan göndərilmiş ərizələr üzrə qəbul etdiyi bütün qərar və qərardadlara, onların qısa təsvirinə yer verilib. AİHM-in müəyyən etdiyi pozuntular və təzminatlar, AİHM-in bir il ərizndə Azərbaycan hökuməti ilə komunikasiya etdiyi ərizələr bu sənəddə ümumiləşdirilib. Həmçinin, AİHM-in əvvəlki illərdə Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qərarların icra durumu sahəsindəki gəlişmələr şərh olunub.

Sənədin Azərbaycan və ingilis dilində tam mətni:

Azərbaycanca – AİHM-Azərbaycan_2022_İllik Analiz
English – ECHR-Azerbaijan_2022_Annual analysis