№11490/12 NATİQ MİRZAYEV AZƏRBAYCANA QARŞI – 18 MAY 2020-ci il

 

BEŞİNCİ BÖLMƏ

Ərizə No. 11490/12

 

Natiq Fərhad oğlu MİRZAYEV Azərbaycana qarşı

14 yanvar 2012-ci ildə daxil olub

 

MƏHKƏMƏ İŞİNİN MÖVZUSU

Bu ərizə, ərizəçinin həbsxana rəhbərliyinə qarşı səmərəsiz tibbi müalicəyə görə şikayətinin iddia edilən ədalətsiz araşdırılması ilə bağlıdır.

Ərizəçi yerli məhkəmələrin yuxarı instansiya məhkəmələrindəki iclaslarda iştirakını təmin etməməsindən şikayətlənir.

TƏRƏFLƏRƏ SUALLAR

Həbsxana rəhbərliyinə qarşı mülki məhkəmə prosesində, ərizəçi, Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, mülki hüquq və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsində ədalətli araşdırma ilə təmin edilibmi?

Xüsusilə, məhkəmə iclaslarında və şahidlərin dindirilməsində və digər dəlillərdə ərizəçinin şəxsən iştirakı məsələsində tərəflərin bərabərliyi prinsipinə hörmət göstərildimi?